Eneco Leiding over Noord

E.ON_005 (3192 x 2124)

Op 1 oktober 2014 startte het nieuwe stookseizoen bij Eneco. Zo’n 95.000 woningen en bedrijven rekenen op (duurzame) warmte van Leiding over Noord. De aanleg hiervan was voor die tijd nog volop in bedrijf maar levering van warmte werd gecontinueerd.

Voor het geval Eneco te maken zou krijgen met onvoorziene omstandigheden of vertragingen is er, als onderdeel van het project Leiding over Noord, een tijdelijke gasgestookte hulpcentrale gebouwd. Dit werd het ‘fallback-systeem’ genoemd. Indien nodig zorgden zes grote Heetwaterketels met een totaal vermogen van 70 MW voor de productie van voldoende warmte.

De zes huurketels zijn door Kuiper en Z

onen geleverd en op 3 juni 2014 met een speciaal transport van Ede naar Rotterdam vervoerd. Aan het einde van dit project, op 30 maart 2015, zijn de ketels weer opgehaald uit Rotterdam en ingezet voor onze nieuwe huurprojecten.

Bekijk voor een impressie van het project Leiding over Noord onderstaand filmpje.