Nieuwe milieunorm vanaf 1.000kW geïnstalleerd vermogen

DSC_2422a

Per 1 januari 2017 geldt voor alle gasgestookte water gedragen ketels (stoom en warmwater) vanaf 1 MW de nieuwe NOx-milieunorm van 70 mg/nm3 (bij 3% O2).

Sinds 1 mei 1998 moeten alle nieuwe gasbranders voor water gedragen ketels met een vermogen van meer dan 900 KW aan een strengere NOx-norm voldoen (<70mg/nm3 bij 3% O2). Bestaande installaties moeten op zijn laatst op 31 december 2016 gecontroleerd en eventueel vervangen zijn. Modificeert of moderniseert u daarom zo snel mogelijk! Zo vermijdt u onnodige wachttijden kort voor de deadline en/of een overtreding.

Wilt u gebruik maken van de MIA / VAMIL regeling?

Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de courantheid van het bedrijfsmiddel.

VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Combinatie MIA en VAMIL
De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van rvo.nl

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt kan in principe gebruik maken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

·         Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
·         Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt (alleen nieuwe apparatuur)
·         De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
·         Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 zijn
·         U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

1.       Binnen 3 maanden na de investering doet u een melding bij rvo.nl
2.       U krijgt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding
3.       U verwerkt de MIA/VAMIL in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over uw aangifte. Die beslissing wordt eventueel ondersteund door een advies van rvo.nl

Let op!
De investeringscode voor de aanvraag van MIA/VAMIL dient u dus in de aangifte vennootschapsbelasting en de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers te noteren. Het meldingsnummer van uw investering is: VPB-A41221 Luchtemissie beperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.