Voldoet uw installatie aan de nieuwe emissie-eis?

Ketels in productie

Per 1 januari 2017 gaat het beleid voor de NOx uitstoot van stookinstallaties drastisch veranderen. Veel installaties zullen aangepast of vervangen moeten worden om aan de nieuwe norm van 70mg/nm3 op gas en 120mg/nm3 op olie te kunnen voldoen. Bij nieuwe branders geldt deze grens al vanaf 400kW.

Wij willen u graag helpen om samen met u te kijken of uw installatie aan de nieuwe eisen voldoet. Wanneer dit niet zo is dan kijken we graag met u wat er moet gebeuren om de installatie te laten voldoen aan de nieuwe emissie-eis. Als leidraad kunt u dit diagram gebruiken om te kijken of uw installatie voldoet. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via 0318-632092 of info@kuiperzn.nl